Werkwijze

Het eerste consult

Het eerste consult staat vooral in het teken van kennismaking en uitgebreid onderzoek:

  • er wordt een aantal vragen gesteld over uw gezondheidsklacht en over uw algehele gezondheidstoestand
  • uw tong wordt bekeken
  • uw beide polsen worden gevoeld
  • de eventuele aan uw klacht gerelateerde meridiaanpunten* worden gevoeld
  • de doelstelling en verwachtingen ten aanzien van de behandeling worden besproken

Vervolgens wordt een voorlopige TCG diagnose gesteld en op basis daarvan een TCG behandelprincipe geformuleerd. Daarna wordt het plan van aanpak uitgelegd en volgt het eerste consult.
Het eerste consult duurt zo’n 1 ½ uur.

Vervolgconsult

Elke vervolgconsult, dat gemiddeld een uur duurt, begint wederom met een kort gesprek over het effect van het vorige consult en de mate van aanwezigheid van de gezondheidsklacht. Beide polsen worden weer gevoeld en de tong wordt weer bekeken. Vervolgens wordt de aanpak aangepast aan uw gesteldheid van dat moment.

Na een aantal consulten vindt een evaluatie plaats teneinde de mate van progressie met betrekking tot de gezondheidsklacht te beoordelen.

Een consult kan bestaan uit:

  • acupunctuur
  • tui-na therapie
  • een combinatie van acupunctuur en Tui-na therapie
  • een eventuele aanvulling van coaching, leefstijladvies, moxa, cupping, guasha, kruiden en/of voedingsadvies

* Meridianen zijn duizenden jaren geleden beschreven door de Chinese filosofen en artsen. Het zijn symmetrisch in het lichaam aangelegde energetische banen die de acupunctuurpunten met daarbij behorende organen verbinden. Door die meridianen stroomt energie. Via de meridianen en acupunctuurpunten wordt er gecommuniceerd en vindt er verbinding plaats tussen de verschillende delen van het lichaam.